P R E V E N C E 
je nejúčinnější způsob ochrany majetku

Často i malá investice může zabránit vysokým materiálním škodám
a nevyčíslitelným ztrátám na lidském zdraví.

www.po-voda.cz

Odbornost

Oprávnění

  • osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb, veden pod č. 1004841 v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT,
  • osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona o požární ochraně, číslo v katalogu MV ČR: Z - OZO - 127/2005,
  • vedoucí technik požárních prostředků a zařízení,
  • osvědčení osoby pro provádění kontrol zařízení pro zásobování požární vodou vydané Strojírenským zkušebním ústavem, č. 71101,
  • oprávnění k provádění revizních prohlídek pěnových hydrantových systémů.

 

Praxe

Praxe v oboru požární ochrana od roku 1991.

Členství

Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT),
Člen Společnosti pro techniku prostředí.

 

NABÍDKA PRO OBCE A PROVOZOVATELE VEŘEJNÉHO VODOVODU

OPTIMALIZACE VODOVODNÍ SÍTĚ PRO POŽÁRNÍ ÚČELY

Určení optimálního počtu hydrantů na stávající veřejné vodovodní síti jako spolehlivého zdroje vody pro hašení požáru, více...

Plánujete rozšíření nebo rekonstrukci veřejné vodovodní sítě?  více...

Řešíte splnění podmínek k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů dle nařízení JM kraje? více...